Začiatok   
  
 

Ponuka spoločnosti   Kontakty   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Levitex -    Stručná história spoločnosti


Levitex bol založený v roku 1970. Bol vybudovaný ako bavlnársky kombinát s výrobou priadzí, zrebných tkanín a upravených tkanín, s prevádzkami pradiareň, tkáčovňa a zošľachťovňa.

 

Investorom boli Bavlnárske závody Ružomberok, ktorých bol súčasťou až do roku 1984. Potom, ako samostatný podnik Levitex n. p. bol od 1. 7. 1995  pretransformovaný na akciovú spoločnosť.

 

Postupne prešiel zmenami, keď po strate trhov bývalého ZSSR nastali problémy s predajom výrobkov.

 

Do roku 1990 zamestnával 2600 zamestnancov. V deväťdesiatych rokoch okolo 1350 zamestnancov.

 

Investície do technológie v deväťdesiatych rokoch vytvorili podmienky na prenájom priestorov a získanie partnerov, hlavne z Nemecka, ktorí v areáli Levitex-u pôsobia do dnes. Sú to firmy F.A. Kümpers s dcérskou spoločnosťou Kümpers textil Slovensko s.r.o., Lampertsmülle s dcérskou spoločnosťou Spilatex s.r.o. a firma Oppermann s dcérskou spoločnosťou Oppermann Industrial Webbing s.r.o.

 

Silná konkurencia ázijských výrobcov bavlnárskych tkanín viedla v posledných troch rokoch k postupnému zastaveniu textilnej výroby.

 

V roku 2006 bola zastavená výroba v pradiarni, v roku 2007 bola zastavená výroba v tkáčovni, neskôr v zošľachťovni a konfekcii.

 

Levitex a.s. a dcérska firma Lemo s.r.o. pôsobia v súčasnosti ako prenajímatelia a poskytovatelia služieb pre firmy, ktoré vyrábajú v areáli.

V priestoroch Levitex-u a.s. a Lema s.r.o je v súčasnosti zamestnaných cca 600 zamestnancov.